HaloMuzyka

najlepsze miejsce do promocji

ŚPIEWADŁO 2014 – Eliminacje Miejskie

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE …” 

10356179_730207787049840_3139643896003791117_n

 

Cel:
-rozbudzanie zainteresowań wokalnych mieszkańców
-kształtowanie nawyków i umiejętności
-pobudzanie zamiłowania do języka polskiego
-wyszukiwanie talentów
Termin i miejsce:
-19 listopada 2014r. – eliminacje miejskie w Giżyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8
-6 grudnia 2014r. – laureaci wezmą udział w finale powiatowym w Giżyckim Centrum Kultury
Organizator:
-Giżyckie Centrum Kultury oraz Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
Partnerzy:
-lokalne media
Uczestnicy:
-soliści
-zespoły wokalne (do 8 osób)
-muzykujące rodziny (do 8 osób)
Kryteria oceny:
-walory głosowe
-muzykalność
-dobór repertuaru
-interpretacja
Repertuar:
-uczestnik zgłasza do wykonania jedną piosenkę w języku polskim


Organizator funduje nagrody rzeczowe i pieniężne za 1, 2 i 3 miejsce:
-w kategorii soliści:
dzieci od 10 do 12 lat, młodzież od 13 do 16 lat, osoby powyżej 16lat
-w kategorii zespołów wokalnych:dziecięce od 10 do 12 lat, młodzieżowe od 13 do 16 lat, osoby powyżej 16 lat
-w kategorii muzykujących rodzin:

Kontakt:
Giżyckie Centrum Kultury, ul Konarskiego 8
tel. (87) 428 – 43 – 26
e-mail: [email protected]

Poinformuj o wydarzeniu

Dodaj swoją muzykę

Promuj się

Odkryj nowych artystów