HaloMuzyka

najlepsze miejsce do promocji

„Taką Cię kocham, moja Polsko”

Międzynarodowy Konkurs pt.: „Taką Cię kocham, moja Polsko”

plakat MEN Polska 11.06

Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy .
Termin przyjmowania prac konkursowych do 30 września 2015 roku – ogłoszenie wyników 10 października 2015 roku.
Od dłuższego czasu trwa zakulisowa dyskusja na temat naszej tożsamości, polskości Polaków, patriotyzmu i naszego miejsca w Europie, na świecie. W każdym zakątku Ziemi znajdziemy Polaka lub osobę mocno związaną z naszym krajem. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy Europejczykami o tożsamości polskiej … a jak się z tym czujemy? Jak to odbieramy?
Co to znaczy być Polakiem? Co to znaczy kochać Polskę? Jakimi jesteśmy Polakami, patriotami i co to oznacza we współczesnym świecie? Nie pytamy o zdanie polityków, chociaż i oni mogą wziąć udział w konkursie. Zadajemy to pytanie sobie, sąsiadom, dużym, średnim i wielkim, młodziutkim i tym dorastającym czy dorosłym. Zachęcamy do opowiedzenia o swej polskości dorosłych, i tych, którzy swe losy chcieli lub musieli związać z innym miejscem na Ziemi.
To konkurs dla Polaków, dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób czują się emocjonalnie związani z Polską.
Bez barier wiekowych, bez barier twórczych – piszemy, malujemy, gramy, śpiewamy i tworzymy dla siebie, dla naszej Polski.
Każdy może wyrazić swe uczucia, odczucia, miłość, empatię, szacunek i inne budujące emocje związane z polskością i byciem Polakiem. To nie wstyd. To zaszczyt być, czuć się Polakiem i nie jest ważne czy na miejscu czy na końcu świata.
Czym dla najmłodszego dzieciaka jest bycie Polakiem? Jak o tym myślą młodzi i nieco starsi, jakimi uczuciami obdarzają Polskę dorośli? Jak wspominają Polskę swych młodzieńczych lat? Jakie są nasze oczekiwania wobec Polski i jak zamierzamy spłacić dług wdzięczności za Jej starania o nasze dobro?
Ta konkursowa dyskusja o Polsce i polskości może nam tylko pomóc zrozumieć Polskę XXI wieku – jej i nasze oczekiwania, jej i nasze pragnienia …
To bardzo prosty, a zarazem szalenie trudny przekaz … Kocham Cię Polsko – mimo wszystko i za wszystko…
Zaangażowanie w konkurs osób ze wszystkich kategorii wiekowych (od maluszka po staruszka) pozwala na spojrzenie na temat Polski, naszego patriotyzmu z perspektywy i poziomu wielu pokoleń. Daje możliwość integracji wszystkich środowisk od biznesu po kulturę, naukę i sport czy oświatę.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wszystkich, którzy w sposób kulturalny mają coś do powiedzenia w tej sprawie, a przewodnikiem niechaj będzie niniejszy regulamin.

Regulamin

Międzynarodowy Konkurs pt.: „Taką Cię kocham, moja Polsko”
Celem konkursu jest pokazanie Polski w nowym wymiarze geopolitycznym. Mamy XXI wiek i wiele spraw się zmieniło w czasie ostatnich dziesięcioleci. Jakie jest nasze obecne spojrzenie na polskość, Polskę i patriotyzm. Integracja pokoleń i różnych środowisk to wyzwolenie potencjału twórczego małych i dorosłych mieszkańców gmin, Polonii oraz wszystkich, którym słowo Polska jest bliskie.
Celem konkursu jest pokazanie naszych obecnych poglądów na polskie tematy i klimaty – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich, którzy kochają Polskę, są z nią emocjonalnie związani i chcą zabrać głos w sprawie obecnego wymiaru patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, praw i obowiązków wobec Niej:
– od maluszka po staruszka, czyli od przedszkola po Uniwersytet III wieku
– do dzieci i tych, którzy czują się dziećmi, czyli młodzi ciałem i duchem
– tych, co w kraju i tych, co znaleźli swe miejsce w innych kulturach i społeczeństwach
Konkurs ma za zadanie pokazać, jakie emocje budzi w nas słowo Polska, ojczyzna, patriotyzm. Czego od niej oczekujemy, co w zamian chcemy jej podarować? Konkurs pokaże także jak uległo przemianie spojrzenie na wszystko, co polskie .
Konkurs jak zwykle kładzie nacisk głównie na dowcip, kulturę i pozytywne skojarzenia (krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie). Podchodzimy do tematu ze zdrowym humorem, dystansem i realizmem.
Prace szkalujące, obrazoburcze, wyrażające niski poziom zarówno intelektualny, jak i artystyczny zostaną zdyskwalifikowane i tym samym nie będą brały udziału w konkursie.
Otrzymane oryginały prac posłużą, jako ozdoby do hospicjum, szpitali …
Kategorie artystyczne – dowolna twórczość artystyczna – od jednej do trzech prac artystycznych jednego Autora w każdej podstawowej kategorii twórczej:
A. Prace plastyczne – dowolna forma (malarstwo, fotografia, grafika komputerowa, wyklejanki, konstrukcje …)
B. Muzyka – utwory muzyczne i wokalne
C. Twórczość literacka (od poezji, prozy po referaty, wspomnienia, komiksy …)
D. Inne – niesklasyfikowane powyżej
1. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie scanu/zdjęcia na poniższe e-maile:
[email protected]
[email protected]
[email protected] (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.eu )
a oryginałów prac na adres:
egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych
Jadwiga Wierzbicka
ul. Laskowska 38
05-430 Celestynów
Z dopiskiem na kopercie: „Taką Cię kocham moja Polsko”
Uwaga:
Obowiązkowo muszą być skany prac plastycznych.
Twórczość literacka koniecznie w postaci tekstowej – możliwej do kopiowania tekstu.

Poinformuj o wydarzeniu

Dodaj swoją muzykę

Promuj się

Odkryj nowych artystów