HaloMuzyka

najlepsze miejsce do promocji

Chór Kameralny AM z Bydgoszczy wystąpi w Stanach.

chorFeliks Nowowiejski – wielki kompozytor i patriota – w 70. rocznicę śmierci.
Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Dyrygenci: Janusz Stanecki, Magdalena Filipska, Łukasz Hermanowicz
Organy: Jakub Kwintal
Minęło sto lat od czasu gdy Feliks Nowowiejski, jako pierwszy Polak w historii dyrygował w nowojorskiej Carnegie Hall. W 1912 roku jego oratorium Quo vadis obejrzeli prezydent Stanów Zjednoczonych William Taft, kardynał John Murphy Farley i cała artystyczna elita Ameryki. Potem wykonywane było w Filadelfii, Bostonie, Baltimore, St. Louis i z okazji Wystawy Światowej w San Francisco.
W tym roku mija 70. rocznica śmierci kompozytora, a w roku 2017 – 140. rocznica jego urodzin i dlatego Sejm ogłosił rok 2016 jego rokiem. Wśród inicjatorów ustanowienia Roku Feliksa Nowowiejskiego były instytucje kultury, które obrały sobie za patrona tego wybitnego artystę, m.in. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.
Napis na frontonie głównego budynku Akademii głosi: Musica spiritus movens. I to właśnie muzyka sprawia, ze Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego dynamicznie słuzy lokalnej społeczności oraz zyskuje coraz większe uznanie w kraju i za granicą jako instytucja kształcąca twórców i animatorów współczesnej kultury. Wizytówką artystyczną Uczelni jest powstały w 1986 roku Chór Kameralny. Członkami zespołu są studenci Wydziałów: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Kompozycji, Teorii Muzyki i Rezyserii Dzwięku oraz Wydziału Instrumentalnego. Przy wykonaniach dzieł wokalno-instrumentalnych zespół współpracuje z orkiestrami symfonicznymi Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Gorzowskiej oraz z orkiestrami kameralnymi w Gdańsku, Białymstoku i Heidelbergu. W swoim 30-letnim dorobku zespół ma ponad 700 koncertów w kraju i za granicą, uczestnictwo w ponad 60 konkursach i festiwalach chóralnych krajowych i zagranicznych, a takze 50 nagród i wyróznień podczas konkursów, m. in. w Szwajcarii, Włoszech, Anglii, Hiszpanii, na Słowacji, w Grecji, Rosji, Austrii, Bułgarii, Argentynie, USA i w Irlandii. Załozycielem i dyrygentem chóru jest prof. Janusz Stanecki, dyrygent i pedagog AM, w której pełnił równiez funkcję prorektora ds. artystycznych, dziekana i prodziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.
W dniach 11-22 sierpnia na scenach koncertowych Chicago i Nowego Jorku zabrzmi muzyka chóralna Feliksa Nowowiejskiego. W programie znajdą się pieśni patriotyczne, ludowe, utwory sakralne a równiez kompozycje wokalno-instrumentalne z towarzyszeniem organów oraz utwory organowe skomponowane przez Feliksa Nowowiejskiego. Ponadto usłyszeć będzie mozna współczesne kompozycje Marka Jasińskiego i Szymona Godziemby-Trytek.
Koncerty w Nowym Jorku odbędą się przy wsparciu organizacyjnym Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku oraz Instytutu Kultury Polskiej.
Podróz koncertowa Chóru Kameralnego jest mozliwa dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Senatu RP – Biuro Polonijne, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Fundacji Konsonans.

20 sierpien 6.00 pm
Polish and Slavic Center, 177 Kent Street, Brooklyn, NY 11222

21 sierpien 1.15 pm
Roman Catholic Church of the Epiphany, 239 East 21st Street, NY 10010

21 sierpien 7.30 pm
The Church of St.Ignatius Loyola, 980 Park Ave., NY 10028

Poinformuj o wydarzeniu

Dodaj swoją muzykę

Promuj się

Odkryj nowych artystów